Pavla Filipová: Fyzioterapie pomáhá i při endometrióze

Fyzioterapie může mnohdy zásadním způsobem pomoci i při onemocněních, které nemají zdánlivě přímou souvislost s pohybovým či nervovým systémem.

Celostná fyzioterapeutka Pavla FilipováNa téma endometrióza jsem se bavila s fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Filipovou, která vystudovala magisterský program Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci postgraduálního studia a následně vykonávané praxe se od počátku zaměřuje na péči o ženy v těhotenství a po porodu, práci s páry, kterým se z různých důvodů nedaří počít či donosit miminko, léčbu funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové a na práci s pánevním dnem. Svůj obor působnosti momentálně rozšiřuje o symptotermální metodu, která zásadním způsobem dopomáhá i při vlastní diagnostice potíží při početí. Tato témata také přednáší pro laickou a odbornou veřejnost.

Při práci s klienty kombinuje své odborné zdravotnické znalosti se zákonitostmi psychosomatiky a považuje se za celostní terapeutku.

Jak často se ve své praxi setkáváte se ženami s diagnostikovanou endometriózou?

Musím bohužel konstatovat, že počet klientek, které mne navštíví s prvotně diagnostikovanou endometriózou, je stále roven nule. Spíše mě vyhledají ženy, kterým se nedaří otěhotnět a u nich se teprve následně na základě mého doporučeného vyšetření endometrióza prokáže nebo na ní lékař pojme podezření. Nebo se o endometrióze bavím se ženami, které potkávám na svých kurzech pro veřejnost.

Fyzioterapie může mnohdy zásadním způsobem pomoci i při onemocněních, které nemají zdánlivě přímou souvislost s pohybovým či nervovým systémem.

V tomto smyslu mi schází spolupráce s lékaři, kteří by měli zájem o celostní pohled na danou problematiku a hlavně pak na svého klienta a byli si tak vědomi, že i fyzioterapie může být nápomocná v terapii a v řešení následků po operacích. A zároveň bych mohla k těmto lékařům delegovat klientky, u kterých mám podezření na závažnější problém, než s kterým ke mně přišly (například “pouze” kvůli bolestivé menstruaci).

Fyzioterapie může mnohdy zásadním způsobem pomoci i při onemocněních, které nemají zdánlivě přímou souvislost s pohybovým či nervovým systémem. V povědomí žen a bohužel i většiny odborníků bohužel tyto informace schází. Endometrióza tedy převážně končí chirurgickým zákrokem, který mnohdy neřeší příčinu, ale pouze následek.

Fyzioterapie může mnohdy zásadním způsobem pomoci i při onemocněních, které nemají zdánlivě přímou souvislost s pohybovým či nervovým systémem.

Jak by měl z Vašeho pohledu vypadat přístup k diagnostice a léčbě endometriózy?

Za zcela nejdůležitější krok považuji řádnou lékařskou diagnostiku pomocí neinvazivních metod, a to z celostního pohledu.

Pokud se daný odborník (lékař) o ženu nezajímá celkově, měla by klientka zpozornět. Za základní diagnostická vyšetření považuji důkladné gynekologické a další lékařské vyšetření, které zhodnotí stav celého organismu (krevní testy, hormonální profil, cyklické změny organismu, stav vnitřního prostředí apod.). Dále je diagnosticky velmi důležité zjistit podrobnou anamnézu (rozhovor) a zhodnotit psychosomatické souvislosti s nemocí. Například životní styl a stresory, rodinné a partnerské vztahy, vztah ke svým přirozeným ženským pochodům a menstruaci, dětství, zaměstnání apod.

Od klientky to zároveň vyžaduje velký podíl vytrvalosti, aktivity, vůle a hlavně přijetí, že jsme za své zdraví zodpovědné jen my samotné. To s sebou samozřejmě nese mnohem větší náročnost časovou (někdy i finanční) jak pro lékaře, tak i pro ženu samotnou. Od klientky to zároveň vyžaduje velký podíl vytrvalosti, aktivity, vůle a hlavně přijetí skutečnosti, že jsme za své zdraví zodpovědné jen my samotné. Lékař zde pro nás není od toho, aby jednoduchým mávnutím kouzelného proutku (podáním prášku či provedením operace) prakticky okamžitě vyřešil můj problém a já přitom dále beze změny pokračovala ve svém dosavadním životním stylu. V onom životním stylu, který mne dovedl právě do tohoto bodu (k onemocnění).

Co když vyšetření prokáže, že operace je žádoucí a jediné východisko?

Z pohledu fyzioterapie existuje obecně doporučený předoperační postup (platí pro plánované operace). Nicméně jsem se s jeho praktikováním setkala jen na několika málo pracovištích. Pokud se chce žena připravit, doporučuji proto vyhledat soukromého fyzioterapeuta.

V zásadě se jedná o:
  • Dechová cvičení
  • Nacvičení šetrného vstávání z lůžka
  • Cévní gymnastiku
  • Cvičení pánevního dna
  • Relaxační cvičení a psychickou přípravu
  • Informovanost o tom, jak bude pooperační období probíhat

Některá výše zmíněná doporučení platí spíše pro větší operační zásahy s předpokladem rozsáhlejší řezné rány či delší anestezie. Endometrióza se v operační léčbě obvykle řeší pomocí laparoskopie, tedy zavedením optického přístroje do dutiny břišní několika malými řeznými rankami. Ale i ty mohou způsobit potíže s hojením, delší rekonvalescenci a také mohou způsobit srůsty (vše je individuální). Takže předoperační přípravu bych nepodceňovala.

Ženy, které dodržují správnou (vyváženou a pestrou) výživu, neužívají hormonální antikoncepci, mají pravidelný pohyb a dokáží pracovat se stresem, budou mít jistě dobrý základ pro zdárný průběh operace i rekonvalescence po ní.

Když už má žena operaci za sebou, co může udělat pro optimální hojení a regeneraci?

Základem je seznámení se s výše uvedeným předoperačním postupem, kde se klientka naučí šetrně pracovat se svým tělem a dechem. Z hlediska fyzioterapie je žádaný pohyb (včetně dechových cvičení), který by měl být s postupnou zátěží a zahrnující co největší část těla. Tedy nezaměřovat se jen na jednu oblast či jednostrannou zátěž.

Následná péče o jizvu je pak další velmi důležitou součástí rekonvalescence. K této problematice jsem napsala článek, který o tom, jak se o jizvu starat a proč, pojednává poměrně konkrétně.

Více zde: Péče o jizvu nejen po císařském řezu

Dalším důležitým bodem je dostatečná a zdravá výživa (včetně pitného režimu), která je nezbytná pro tvorbu stavebních látek a pro podporu hojivých procesů.

Jaká opatření doporučujete v zájmu prevence a léčby endometriózy?

V prevenci i terapii endometriózních ložisek považuji obecně za velmi prospěšnou práci s pánevním dnem. Zaměřuje se na oblast, která je pro ženy velmi důležitá. V pánevním dnu je ukrytá ženská síla, kterou se ženy potřebují naučit vnímat. Toto cvičení přináší také relaxaci oblasti pánevního dna a důležitou úlevu od stresu, který ženy s endometriózou prožívají.

Pomocí fyzioterapie lze pracovat na relaxaci pomocí dechových cvičení, pečovat o jizvy, podpořit správné držení těla a upravit pohybové vzory, které mohou mít vliv na funkci vnitřních orgánů, metabolismus, prokrvení apod. Vždy záleží na samotném fyzioterapeutovi v čem je zkušený, jaké má možnosti terapie (např. laser, elektroléčba, magnetoterapie) a jaké má postgraduální vzdělání (existuje několik různých směrů, metod a technik).

Má doporučení se také týkají úpravy stravy. Považuji ji v léčbě chronických potíží za jeden ze základních pilířů, díky kterým lze podpořit spoustu pochodů v těle a vyléčit i to, co konvenční medicína mnohdy neumí (zde hovořím z vlastní zkušenosti). Eventuálně ke stravě ještě využít přírodní doplňky, které dodají to, co stravou nemůžeme dostatečně dodat.

Obecná doporučení se týkají např. pravidelných půstů, vynechání pečiva a cukrů, chemicky upravených a instantních potravin, smažených jídel, doplnění tekutin kvalitní nesycenou vodou apod. Další doporučení jsou individuální.

Co mohou očekávat ženy, které se rozhodnou spolupracovat právě s Vámi?

Já osobně se například nedokážu na člověka dívat jen z pohledu jeho pohybového aparátu, jak to klasická fyzioterapie mnohdy dělá. Každou nemoc či potíž se snažím vidět v kontextu celé osobnosti a jejího příběhu. Podle toho se také nepřetržitě vzdělávám i v jiných oborech, abych byla schopna nabídnout více alternativ a doporučení, než jen jak se zbavit špatných pohybových stereotypů a jak se správně hýbat.

Mé klientky proto zpravidla odchází nejen s individuálním pohybovým plánem, jak by se dalo od fyzioterapeuta očekávat, ale také s doporučením na změnu stravování, učím je relaxačním technikám a práci s představami. Naslouchám nejen zjevným průvodním příznakům jejich zdravotních potíží, ale také jejich vztahu sama k sobě, ke svému zdraví, rodině, partnerům a jak jsou spokojené v práci.

Na základě toho následně volím techniky, jak jejich vzorce chování a myšlení zlepšit, nebo spolupracuji s psychoterapeutem, pokud vnímám, že to přesahuje mé kompetence a schopnosti. Tento postup považuji za velmi žádoucí zvláště v terapii chronických potíží.

Co byste doporučovala ženám pro dosažení dlouhodobého zdraví, harmonie a vitality?

Je prakticky nemožné, podat určité obecné doporučení, neboť každý z nás má své individuální potřeby a minulost a to je třeba respektovat. Za jakýsi základ lze však považovat uvědomění si a přijetí, že jsem žena. To je vlastně zároveň nejsložitější a mnohdy celoživotní úkol. Být ženou a přijímat vše, co se ženského těla i myšlení týká. To může například v reálném životě znamenat již zmiňované odtabuizování tématu menstruace (cykličnosti) a naopak jeho přijetí jako mocného ženského daru.

Nebojte se být sama sebou a shazovat masky, které nás rodina či společnost mnohdy nutí nasazovat, aby nás přijímali a měli rádi. Učte se vnímat sama sebe a své pocity. Možná nepotřebujete lékaře, psychologa, psychiatra, šamana … mnohdy stačí jen vaše hluboké uznání svých myšlenek a vnitřních pochodů.

Nebojte se být sama sebou a shazovat masky, které nás rodina či společnost mnohdy nutí nasazovat, aby nás přijímali a měli rádi. Učte se vnímat sama sebe a své pocity.

A v případě, že cítíte, že vaše jednání je podmíněno spíše tím, abyste se zalíbila či vyhověla jiným a sama přitom strádáte, pokuste se toto jednání zastavit. Možná to nevyjde napoprvé, ale uvidíte, že se to časem začne zlepšovat a vy jako člověk budete nabírat na sebedůvěře v sama sebe, což je důležitý začátek při převzetí odpovědnosti za své zdraví, i za svůj život jako takový.

Důležitým bodem pro to všechno vnímání a přijetí je “zpomalení”, tedy nespěchání.

Ač se to může zdát banální, ale zkuste například jednoduše zpomalit svou chůzi. Vnímejte více své okolí, zastavte se, zastavte své těkající myšlenky a zůstaňte u jednoduchých věcí, které se dějí přímo kolem vás. Možná nepotřebujete lékaře, psychologa, psychiatra, šamana … mnohdy stačí jen vaše hluboké uznání svých myšlenek a vnitřních pochodů.

Dejte také prostor pocitům ve vás. Uznejte je, dejte jim své místo. Máte strach? Uznejte ho. Přiznejte si, že máte strach, obavu, či výčitky svědomí. Nezkoušejte je hned vyřešit a zbavit se jich. Dejte jim prostor, o který se hlásí.

Možná nepotřebujete lékaře, psychologa, psychiatra, šamana… mnohdy stačí jen vaše hluboké uznání svých myšlenek a vnitřních pochodů.


Už brzy se můžete těšit na druhou část rozhovoru - Pavla Filipová: Bolest i vztah k menstruaci zásadně ovlivňují plodnost.

Stránky Pavly Filipové: Fyziofemina.cz

Autor článku: Helena Bieliková, Fertility konzultant

Ďalšie rozhovory o endometrióze