Pavla Filipová: Bolest i vztah k menstruaci zásadně ovlivňují plodnost

U endometriózy může mít zásadní vliv na plodnost samotná bolestivá menstruace a vztah k ní. Žena vyčerpaná bolestivou menstruací může mít stažené nebo naopak úplně vysílené pánevní dno, které pak brání otěhotnění či donošení miminka.


Celostná fyzioterapeutka Pavla FilipováNa téma endometrióza jsem se bavila s fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Filipovou, která vystudovala magisterský program Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci postgraduálního studia a následně vykonávané praxe se od počátku zaměřuje na péči o ženy v těhotenství a po porodu, práci s páry, kterým se z různých důvodů nedaří počít či donosit miminko, léčbu funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové a na práci s pánevním dnem. Svůj obor působnosti momentálně rozšiřuje o symptotermální metodu, která zásadním způsobem dopomáhá i při vlastní diagnostice potíží při početí. Tato témata také přednáší pro laickou a odbornou veřejnost.

Při práci s klienty kombinuje své odborné zdravotnické znalosti se zákonitostmi psychosomatiky a považuje se za celostní terapeutku.

Jaké bývají příčiny potíží s otěhotněním u žen s endometriózou?

U endometriózy lze příčin poruch plodnosti nalézt více. Jednak to mohou být srůsty po operačních zákrocích či po zhojení ložiska endometriózy. Také záleží na tom, kde se ložiska vyskytují a zda nejsou překážkou v samotném spojení vajíčka a spermie.

U endometriózy může mít také zásadní vliv na plodnost samotná bolestivá menstruace a vztah k ní. Žena vyčerpaná bolestivou menstruací může mít stažené nebo naopak úplně vysílené pánevní dno, které pak brání otěhotnění či donošení miminka.

Pocit bolesti vyčerpává z organismu mnohem více energetických zásob, vitamínů a minerálů. A tělo, které má samo nedostatek výživy pro své pochody, bude jen stěží zvládat živit miminko a držet těhotenství.

U endometriózy může mít také zásadní vliv na plodnost samotná bolestivá menstruace a vztah k ní. Žena vyčerpaná bolestivou menstruací může mít stažené nebo naopak úplně vysílené pánevní dno, které pak brání otěhotnění či donošení miminka.

Žena, která vnímá menstruaci jako něco, co ji obtěžuje a zhoršuje kvalitu života, může mít problém i s přijetím samotného faktu, že je žena a jako taková „musí trpět menstruací“. Zkrátka to bere jako nutný úděl žen a ne přirozený proces očisty.

Odklonění se od ženského světa směrem k tomu mužskému může být základem pro vznik psychosomatických ženských nemocí a potíží jako je bolestivá menstruace, endometrióza, poruchy plodnosti, opakované záněty. Zvláště ženy, které pracují v mužském světě, musí být tvrdé, hodně pracovat a řídit se více hlavou než svými pocity a intuicí, se potýkají s bolestivou menstruací. A ta se hlásí oprávněně.

U endometriózy může mít také zásadní vliv na plodnost samotná bolestivá menstruace a vztah k ní. Žena vyčerpaná bolestivou menstruací může mít stažené nebo naopak úplně vysílené pánevní dno, které pak brání otěhotnění či donošení miminka.
Čím víc žena odmítá a ignoruje svou cykličnost spojenou s psychickými a tělesnými proměnami, tím více se objevují problémy s cyklem, bolestí i plodností.

Čím víc žena odmítá a ignoruje svou cykličnost spojenou s psychickými a tělesnými proměnami, tím více se objevují problémy s cyklem, bolestí i plodností.

Kromě zmíněných příčin může plodnost ovlivnit samotná terapie endometriózy. Operační zásahy, hormonální léčba, léky. To vše ovlivňuje tělesné pochody a samozřejmě psychický stav. A tento výchozí stav hraje v otázkách plodnosti velkou roli.

Sama doporučuji provádět tzv. symptotermální metodu. Ta pomáhá zjistit, zda a jak u dané ženy probíhá ovulace a jak dlouhá je fáze od ovulace po menstruaci. Přirozený a zdravý cyklus je skutečně zásadní podmínkou pro otěhotnění a uhnízdění oplodněného vajíčka. Na základě tohoto pozorování jsem následně schopna podpořit plodnost pomocí různých fyzioterapeutických technik a metody Ludmily Mojžíšové, aby došlo k ovulaci, k oplodnění a udržení těhotenství.

Setkala jste se i s případem zprůchodnění vejcovodů vlivem fyzioterapie?

Neprůchodnost vejcovodů lze pomocí fyzioterapie poměrně úspěšně řešit, pokud je způsobená stažením svaloviny vejcovodů. Provádí se v rámci metody L. Mojžíšové, která spočívá v každodenním cvičení dané sestavy cviků a v uvolňování blokád a svalových stažení proškoleným fyzioterapeutem.

V případě srůstů či tekutiny ve vejcovodech je úspěšnost nižší, nicméně malé „okénko“ pro průchod mikroskopicky malých spermií se může vždycky objevit a pohyb, fyzioterapie a třeba i práce s představami, ho může pomoci otevřít.

Sama jsem na stáži na gynekologii zažila paní, které řekli lékaři, že má tak těžké srůsty, že není schopna otěhotnět. Potkala jsem ji právě v době, kdy měla těsně před porodem přirozeně počatého miminka.

Co byste poradila ženě s endometriózou, která se delší dobu neúspěšně snaží otěhotnět? Jaký je Váš pohled na asistovanou reprodukci?

Zde je zapotřebí zvážit individuálně každý příběh. Roli bude hrát věk, zdravotní stav a stav samotné endometriózy. Zda probíhá ovulace, jaká je kvalita spermatu partnera apod. Žena, která je psychicky i fyzicky vyčerpaná terapií a vyšetřením může mít menší předpoklady úspěchu.

Obecně doporučuji zaměřit se nejdříve na úpravu životosprávy obou partnerů a převzít aktivně zodpovědnost za své zdraví a přístup k životu. To, že se svěříme do rukou lékařů, nemusí vždy korelovat s úspěchem. Sama doporučuji asistovanou reprodukci až jako poslední možnost řešení. Některé páry ale mají pocit, že prací na sobě se všemi těmi změnami, které jim doporučím, to bude trvat příliš dlouho. Chtějí zkrátka co nejrychleji otěhotnět a moderní medicína jim takové řešení zdánlivě nabízí.

Asistovaná reprodukce ale nebývá vždy tou jednodušší a rychlejší metodou. Často dochází k ještě větší zátěži organismu ženy (hormonální podpora) a přináší mnohdy psychicky, finančně i morálně náročné situace pro celý pár (výběr embryí, potraty), které k úspěchu zrovna nepřispějí.

Fyzioterapie může přirozenou cestou pomoci podpořit úspěšnost otěhotnění a donošení miminka i v případech umělého oplodnění. Zcela nedocenitelným aspektem takové aktivní práce je navíc ono neodevzdání se třetí straně (lékařům) a odmítnutí role pasivního očekávání, co se bude dít. Převzetí aktivity do vlastních rukou přináší ženě změny do jejího celého života.

Právě metoda Ludmily Mojžíšové takovou možnost skýtá, stejně jako cvičení pánevního dna, psychická příprava a úprava životosprávy. Proto doporučuji spolupráci s fyzioterapeutem či dalšími odborníky, ještě před samotným procesem oplodnění.

Ideální by v tomto směru byla spolupráce se samotným centrem asistované reprodukce, ke které bohužel často nedochází a mnohdy ani samotný pár o těchto možnostech podpory neví.

Jaký vliv může mít endometrióza na průběh těhotenství? Může fyzioterapie nebo cvičení přispět k zvýšení šance na udržení těhotenství, nebo je lepší odpočívat a šetřit se?

Domnívám se, že pokud žena otěhotní a jedná se o těhotenství „chtěné“, endometrióza nemusí hrát žádnou roli – ba naopak je možné, že se v ženě probudí Žena, přijme mateřskou roli a endometrióza se „stáhne do ústraní“. Ženské potíže spojuji ve velké míře s psychickými příčinami (ženská role a mateřství, vztah ke svému ženskému tělu, vztah k ženám v rodině, sexuální výchova v rodině a vztah k vlastní sexualitě apod.). Často se pak stane, že díky přirozeným těhotenským hormonům se žena ve své roli usadí.

Stejně jako u zdravé ženy ale může dojít k ledasčemu neočekávanému. Z pohledu fyzioterapie může zejména oblast pánve a páteře hrát roli v udržení těhotenství. Takže pokud měla žena potíže v této oblasti už před těhotenstvím, doporučila bych spolupráci s fyzioterapeutem, který se specializuje na těhotné ženy a využívá ve své praxi i práci s pánevním dnem a metodu Ludmily Mojžíšové.

Nedoporučuje se, pokud žena před těhotenstvím nedělala žádný aktivní sport, aby s ním začínala v těhotenství. Spíše doporučuji začít chůzí v přírodě, pomalejším tempem, v lehkém terénu a postupně zvyšovat zátěž i tempo dle pocitu při pohybu i pak v pozdější reakci těla na zátěž.

Dále doporučuji práci s pánevním dnem, která je specifická pro každý trimestr. Opět je vhodné obrátit se na specialistu proškoleného v práci s pánevním dnem u těhotných, protože na internetu, a bohužel i mezi odborníky, panuje mnoho mýtů, které mohou mít negativní účinky na těhotenství.

Nelze říci obecně, zda odpočívat nebo cvičit. Výhodné je dělat obojí s rozumnou mírou a respektovat pocity a reakce těla i miminka, které se v těhotenství mnohdy liší od stavu před ním. Jak pasivita, tak i nevhodná aktivita mohou mít vliv na průběh těhotenství, porodu i šestinedělí.

Obvykle je křehké období v prvních třech měsících těhotenství, kdy si žena „zvyká“ na svůj nový stav a novou budoucí roli matky. To, jak žena přijímá tyto role je často spojeno s tělesnými projevy jako je nevolnost až zvracení, velká míra únavy, bolesti zad, u některých žen i špinění. Z vlastní zkušenosti vím, že jakmile žena přijme fakt, že je těhotná a bude matkou, pracuje se svými strachy (z porodu, z mateřství apod.), tělesné potíže pomalu vymizí nebo se zmírní. Rizika by měl pomoci vyhodnotit ošetřující gynekolog a žena by měla respektovat signály těla a miminka.

Jak těhotenství a porod ovlivní zdravotní stav ženy s endometriózou?

Těhotenství a porod je pro tělo zátěží, stejně jako pro psychiku ženy. Jak už jsem zmínila, endometrióza je psychosomatické onemocnění. Některé ženy se v mateřské roli usadí a ženské potíže vymizí nebo se zmírní. Pro jiné je mateřství náročné natolik, že se s ním nemohou/nechtějí ztotožnit, nevěří si, mají pocit, že nejsou dobrými matkami, nemají oporu v partnerovi či rodině. A to má přirozeně vliv na další vývoj endometriózy.

Často se například jedná o ženy, kterým chybí aktivity, které dělaly před těhotenstvím, mají rády svou práci a nechtějí se „jenom“ starat o děti a domácnost. Tato „nespokojenost“ (i přes to, že své děti milují) má často vliv na vznik nových potíží nebo vzplanutí starých, vyčerpanost až vyhoření, pocit nedostatečné seberealizace a boj s mateřskou/ženskou rolí.

Své také mohou hrát doznívající těhotenské hormony a hormony udržující laktaci. Každá jsme jiná a, i když mohou mít ženy stejnou diagnózu, nelze ji spojovat jen s jednou příčinou či očekávat stejný vývoj. Především, pokud s příčinami endometriózy žena nikterak nepracuje.

Mateřská role naštěstí dává ženě nový důvod a inspiraci k znovuobjevení pozitivní ženskosti, a tedy i vyléčení sama sebe.


Přečtěte si také první část rozhovoru Pavla Filipová: Fyzioterapie pomáhá i při endometrióze.

Stránky Pavly Filipové: Fyziofemina.cz


Autor článku: Helena Bieliková, Fertility konzultant


Ďalšie rozhovory o endometrióze