Fertility koučka Marcela Korčeková: "Snažte sa pozitívne myslieť a majte nádej"

Aby sme zmenili to, čo je v našom živote zlé a nefunkčné, musíme veriť, že máme život vo svojich rukách. Každý človek dokáže zmeniť aj svoje utrpenie na výzvu a dokonca aj na dobrodružstvo. Kľúčové tu je, že musí sám chcieť, a dospieť k poznaniu, že on/ona je tvorcom svojho života.

Mgr. Marcela Korčeková

Mgr. Marcela Korčeková

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobila ako psychologička v rôznych inštitúciách. Pred ôsmymi rokmi začala pomáhať ženám pri problémoch s plodnosťou a ako koučka plodnosti. Napísala e-knihu s názvom Sprievodca plodnosťou.

Vo Fertility koučingu pracuje s problémami, ktoré súvisia s neplodnosťou: pocity hanby, menejcennosti, zlyhania, straty ženskosti, krachujúci sexuálny život, vzťahy s rodinou. Počas ôsmich rokov, čo sa venuje ženám, ktoré majú problém s plodnosťou, sa jej klientkam narodili desiatky detí a ďalšie sú na ceste.

Jej motto: "Smiať sa často a veľa, získať rešpekt inteligentných ľudí a náklonnosť detí, získať uznanie čestných kritikov a vydržať zradu falošných priateľov, oceniť krásu, v ostatných nachádzať len to najlepšie, zanechať svet po sebe trochu lepší, je jedno, či to bude zdravé dieťa, kúsok záhrady alebo zachránená spoločenská situácia, vedieť, že jeden jediný život bol znesiteľnejší, pretože ste žili. To všetko znamená, že ste uspeli.”
Ralph Waldo Emerson

Endometrióza je ochorenie, ktoré často dosť dramaticky zasiahne život ženy - ohrozuje plodnosť, ovplyvňuje vzťahy, komplikuje žene možnosti sebarealizácie. Ako v tom môže pomôcť fertility koučing? Pracuješ aj so ženami, ktorých primárnym cieľom nie je otehotnieť, ale zlepšiť svoje zdravie?

Pracujem so ženami a pármi, ktorých primárnym cieľom je byť psychicky v rovnováhe a získať nadhľad nad zložitou životnou situáciou, ako je problém s plodnosťou. Endometrióza je jedným z ochorení, ktoré plodnosť nepriaznivo ovplyvňuje. Toto ochorenie má za následok bolestivú menštruáciu, bolesti v oblasti panvy, bolesti pri pohlavnom styku.

Liečba endometriózy z hľadiska lekárskeho je chirurgická alebo hormonálna. Moje klientky s endometriózou sú vždy v rukách lekára. Liečba endomeriózy je sprevádzaná úzkosťou, strachom z neplodnosti a mnohé štúdie popisujú, že veľké množstvo žien s týmto ochorením  trpí depresiou. Tu môže feritility koučing a psychológ byť veľmi nápomocný a pomôcť žene sa vyrovnať s náročnou liečbou, zmenami na vlastnom tele a následne prijať telesné obmedzenia.

Často tu riešime otázku seba prijatia ako ženy, strach z neschopnosti otehotnieť, strach zo straty partnera. Psychický stav výrazne ovplyvňuje priebeh liečby a preto naším spoločným cieľom je psychická pohoda a vyrovnanosť. Spolu hľadáme možnosti ako okrem liečby prispieť k uzdraveniu  a tiež aj k otehotneniu.

Čo môžu očakávať ženy, ktoré sa rozhodnú vyskúšať Fertility Coaching?

Koučing je proces, a na to, aby človek urobil pozitívnu zmenu, potrebuje čas. Mnohé klientky mi povedali, že už na prvej hodine pocítili príliv energie a radosti a to je cieľom a aj zmyslom mojej práce.

Pýtam sa žien, čo ich robí šťastnými. Chcem od nich, aby si stanovili ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Potom rozoberáme, prečo práve tie a čo pre ne môžu samy urobiť.

U žien s chronickým zdravotným problémom často pozorujem nedostatok energie. Zdroj energie je aj v myslení, čím myslíme pozitívnejšie, tým viac máme energie, a naopak. Pracujem s klientkami na obnovení energie cez myslenie, na vytvorení nadhľadu a psychickej pohody.

Rozprávame sa o tom, čo môžu pre svoju plodnosť urobiť. Mnohé ženy majú pocit, že je to niečo úplne mimo ich kontroly. Deprimuje ich, že sú voči neplodnosti bezmocné. Nie je to však pravda. Pre svoju plodnosť robia už to, že chodia na vyšetrenia, že sa podrobujú liečbe, že sa snažia zdravo žiť, sú zodpovedné voči sebe.

U žien s chronickým zdravotným problémom často pozorujem nedostatok energie. Zdroj energie je aj v myslení, čím myslíme pozitívnejšie, tým viac máme energie, a naopak. Pracujem s klientkami na obnovení energie cez myslenie, na vytvorení nadhľadu a psychickej pohody.

Moje klientky často dostávajú od okolia „cenné“ rady, aby sa uvoľnili a nemysleli na to, že sa im nedarí otehotnieť a toto ich ešte viac rozhodí.

Ja im poviem, že rozumiem tomu, že sa nedá na to nemyslieť, ale že budeme na to myslieť inak a energiu smerovať do iných oblastí, takých ktoré ich bavia a pri ktorých sú šťastné. Mojou veľkou výhodou je, že sama som si prešla cestu plodnosti a nielen tomu rozumiem ako odborník ale aj ako žena, ktorá v tej situácii bola.

Môže mať "liečba duše" aj nejaké vedľajšie účinky?

Keď hojíme aj rany na duši, bolí to, ale zároveň to má uvoľňujúci účinok. Sama vidím ako ženy, ktoré so mnou spolupracujú „rozkvitnú“. Čim je človek vnútorne šťastnejší a spokojnejší tým aj lepšie vyzerá. Moje klientky mi počas spolupráce veľakrát povedia, že ich pozitívnu zmenu zaznamenal manžel alebo aj blízka rodina, či okolie.

Sú ľudia, ktorí by pre uzdravenie urobili čokoľvek. Iní zas možnosti uzdravenia vyslovene vzdorujú, a stavajú sa do pozície obete. Prečo je pre niekoho prijateľnejšie žiť ďalej so svojou chorobou, než by mal pripustiť, že by sa mohol vyliečiť?

Dôležitý je tu pocit zodpovednosti za svoj život, títo ľudia ho ignorujú. Pretože, keď viníš druhých alebo situáciu za to, čo sa Ti v živote deje je to presne ten syndróm „obete“. Aby sme zmenili to, čo je v našom živote zlé a nefunkčné, musíme veriť, že máme život vo svojich rukách.

Tomu ale mnoho ľudí neverí. Keby pripustili, že sa môžu vyliečiť a že je to aj v ich rukách, museli by si veľa vecí uvedomiť a spracovať, zmeniť životný štýl, pracovať na sebe a to je náročné.

Ďalším dôvodom je negativizmus. Negatívne myslenie nám nedovolí mať život pod kontrolou a hľadať možné riešenia.

Možný je aj strach zo zmeny. Mnohí ľudia sa zmeny boja a zostávajú v zóne komfortu a opakujú stále tie isté schémy, to je ďalší možný dôvod.

Dá sa v človeku s vnútorným nastavením „obete“ prebudiť „bojovník"?

Musím konštatovať, že vnútorné nastavenie „obete“ máme my Slováci akosi v sebe všetci zakódované. Neviem, čím to je a nemám to vedecky podložené, ale moje dlhoročné skúsenosti psychologičky ma v tom utvrdili. Samozrejme, že je to individuálne a dá sa s tým veľmi pekne pracovať. Inšpirujem ľudí k tomu, aby prebrali zodpovednosť za svoj život a svoje zdravie. Pracujem s nimi najmä v oblasti prekonávania strachov, úzkostí, v oblasti spracovávania negatívnych emócií, budovania si sebavedomia a sebadôvery.

Hlboko verím, že každý človek dokáže zmeniť aj svoje utrpenie na výzvu, a dokonca aj na dobrodružstvo. Kľúčové tu je, že musí sám chcieť, a dospieť k poznaniu, že on/ona je tvorcom svojho života.

Môže k uzdraveniu stačiť už samotná zmena spôsobu uvažovania, alebo je potrebné urobiť aj nejaké ďalšie zmeny?

Koučing pracuje so zmenou ako takou. Jedným z princípov koučingu je, že zmena je nielen možná ale aj nevyhnutná. V mojej praxi ako fertility koučka pracujem s klientkami na zmene myslenia a to je tu kľúčové. Moje klientky sa zdravo stravujú, navštevujú a konzultujú svoj zdravotný stav s gynekológom, nefajčia, nepijú alkohol, cvičia a majú naštudované, čo môžu urobiť, aby si plodnosť zvýšili.

Hlboko verím, že každý človek dokáže zmeniť aj svoje utrpenie na výzvu, a dokonca aj na dobrodružstvo. Kľúčové tu je, že musí sám chcieť, a dospieť k poznaniu, že on/ona je tvorcom svojho života.

V istom momente si uvedomia, že samé nedokážu zmeniť negatívne emócie a myslenie ohľadom ich plodnosti a vtedy vyhľadajú moju pomoc. Veľakrát je to tá posledná zmena, ktorá zaberie. Mnohé zo žien sa mi priznali, že berú fertility koučing ako poslednú nádej, že sa im podarí otehotnieť. To je veľká škoda, pretože ten postup by mal byť opačný.

Práca na sebe a svojom rozvoji je bez vedľajších následkov, občas so slzami, ale hlavne o seba prijatí a poznaní seba. Ukázalo sa, že to má veľký zmysel a mnohým mojím klientkam sa podarilo otehotnieť napriek nepriaznivej diagnóze. V zahraničí o tom existuje množstvo štúdií ako psychika ovplyvňuje plodnosť a kladú veľký význam na spoluprácu s fertility koučom pri liečbe plodnosti.

Ako u nás lekári vnímajú psychosomatiku?

Z mojich skúseností sa u nás ešte stále psychika podceňuje a názor, že psychika výrazne ovplyvňuje zdravotný stav, si osvojilo málo odborníkov a tiež aj ľudia majú tendenciu psychike nepripisovať až tak veľký význam.

Každá žena, ktorá prechádza závažným chronickým ochorením alebo obdobím dlhodobého snaženia sa o dieťa, by mala byť usmernená lekárom na odborníka, ktorý sa zaoberá psychikou pri problémoch s plodnosťou. Ten prínos je tam veľký.  Žiaľ u nás sa to stále nedeje a mnohé ženy o tejto službe nevedia alebo váhajú ju využiť, pretože prevláda názor, že „silná žena“ to zvládne sama. Určite áno, ale s fertility koučom to zvládne oveľa rýchlejšie a bezbolestnejšie.

Ušetrí si množstvo bolesti, strachov, neistoty. V zahraničí moji kolegovia majú výraznú podporu lekárov, ktorí sa neplodnosťou zaoberajú, či už v centrách asistovanej reprodukcie alebo v ambulanciách. U nás sa to zatiaľ žiaľ nedeje.

Jednou z vymožeností modernej doby sú sociálne siete a široká ponuka rôznych virtuálnych podporných skupín pre ženy s poruchami plodnosti. Považuješ to za dobrý trend, alebo sú v tom aj nejaké skryté úskalia? Ako si vybrať tú správnu skupinu?

Podporná skupina je úžasná vec a môže veľmi pomôcť. Najlepšie je, keď takúto skupinu vedie alebo založí odborník, ktorý je garantom, že skupina bude napredovať a navzájom sa pozitívne motivovať.  Ženy, ktoré majú problém s plodnosťou sú sociálne izolované a často nepochopené vo svojom okolí, tu môžu to pochopenie nájsť  a tiež aj motiváciu ako ísť ďalej. To považujem za veľmi prospešné a prínosné.

Samozrejme podporná skupina má aj svoje úskalia a to, ak sa členky takej skupiny začnú podporovať v smútku a trápení a ľutovať sa navzájom, tak sa môže stať, že im to vôbec nepomôže ale naopak poškodí.

Pri liečbe je skutočne potrebné dať seba na prvé miesto a uvedomovať si ako sa cítite. Reflektujte svoje potreby, či už je to podpora alebo komfort. Každý deň sa sama seba spýtajte: „Čo dnes potrebujem?“

Dôležitý je tu tiež aj fakt, že veľa žien, ktorým sa nedarí otehotnieť má „problém“ s tehotenstvom druhých žien. Na sociálnej sieti sa môžu stretnúť s tým, že iným ženám sa podarí otehotnieť a im nie. Tu je osožné priznať si pocity závisti a vyrovnať sa s tým, aby ich  tieto správy nedeprimovali. Odporúčam sledovať svoje pocity a ak prevládajú negatívne, tak radšej na sociálne siete nechodiť.

Je ešte niečo ďalšie, čo by si rada odkázala ženám s endometriózou?

V prvom rade, by som im zapriala veľa úspechov v liečbe. Veľmi dôležité je starať sa o seba a počúvať signály tela.  

Pri liečbe je skutočne potrebné dať seba na prvé miesto a uvedomovať si ako sa cítite. Reflektujte svoje potreby, či už je to podpora alebo komfort. Každý deň sa sama seba spýtajte: „Čo dnes potrebujem?“

Snažte sa pozitívne myslieť a majte nádej. Inšpirujte sa ženami, ktorým sa podarilo chorobu prekonať a poraziť. Každý deň vysielajte svojim hormónom pozitívne signály cez vaše telo a myseľ. Buďte k sebe láskavé, majte otvorenú a pozitívnu myseľ a buďte proaktívne.


Ďakujem Marcelke za inšpiratívny rozhovor.
Viac o Fertility koučingu sa môžete dozvedieť na stránkach Fertilitycoaching.sk.

Autor článku: Helena Bieliková, Fertility konzultant


Ďalšie rozhovory o endometrióze