01.03.2018

Psychologické aspekty liečby endometriózy

ilustratívny obrázok

Veľký podiel na vzniku endometriózy majú psychosomatické faktory - nevysporiadaný vzťah k matke, ženskosti, sexualite, nedostatočné sebavedomie a sebaláska, dlhodobá frustrácia z nemožnosti realizovať svoje túžby a sny, stresujúce zamestnanie v mužskom kolektíve.

Väčšina chronických ochorení má aspoň čiastočne pôvod v narušení rovnováhy medzi telom a dušou. Hovoríme vtedy o psychosomatických ochoreniach.

Somatizácia je tendencia prežívať a komunikovať duševnú nepohodu formou telesných symptómov.

Somatizácia sa často prejavuje pri nadmernej úzkosti a depresii. Podľa psychodynamickej teórie je somatizácia formou obrany nášho ega, ktoré nevedome presmeruje potlačené emócie do fyzických symptómov ako formu symbolickej komunikácie.

Zdroj: Wikipedia

Príčinou môže byť snaha nadmerne kontrolovať svoje myšlienky a telesné prejavy, čím na svoju psychiku vytvárame nadmerný tlak. Ak je príčina problémov v oblasti vzťahu k matke, sexualite, nespokojnosti s ženskou identitou a jej prejavmi alebo iných príbuzných oblastiach, je veľmi pravdepodobné, že sa problém somatizuje práve v oblasti ženských reprodukčných orgánov - na maternici alebo vaječníkoch.

Tento problém sa tiež objavuje u ľudí, ktorí nemajú vyvinutú zdravú mieru sebalásky a sebaprijatia, hľadajú schválenie a akceptáciu zvonka. Prejavuje sa nadmernou snahou vyhovieť a zavďačiť okoliu, aj za cenu vlastného nepohodlia a potlačenia svojich vlastných potrieb.

Liečba môže spočívať v kognitívne behaviorálnej terapii, psychoanalýze, ale aj rôznych alternatívnych prístupoch ako rodinné konštelácie, hypnoterapia či riadené meditácie. Alternatívne metódy liečby psychosomatických ochorení môžu na prvý pohľad pôsobiť absurdne a nevedecky, ale empiricky sa často potvrdí ich účinnosť, a neraz veda dodatočne odhalí a vysvetlí mechanizmus ich účinku.

Príklad:

 • https://www.youtube.com/watch?v=jEIjHzC2ri8
 • https://www.youtube.com/watch?v=7iy-Zoz8YS8

Cieľom je dosiahnuť pochopenie súvislostí, odpustenie tým, ktorí sa podieľali na vzniku problému (pravdepodobne boli sami v detstve traumatizovaní, a robili najlepšie čo vedeli), a postupná obnova zdravého vzťahu k svojmu telu a ženskosti.

Ľudia, ktorí procesom celostného uzdravenia prešli, často popisujú, že k dôležitým krokom na ich ceste k zdraviu bolo:

 • Zbaviť sa postoja pasívnej "obete" okolností, a zaujať viac aktívny prístup.
 • Sústrediť sa na prítomnosť a veci, ktoré dokážeme reálne ovplyvniť.
 • Naučiť sa milovať samu seba bez podmienok a výhrad.
 • Naučiť sa dôverovať svojmu telu, a vnímať, čo telo potrebuje.
 • Negatívne emócie nepotláčať, ale prijať, spracovať a nechať odísť.
 • Pestovať v sebe pocit vďačnosti a radosti za to dobré, čo máme.
 • Urovnať vzťahy s blízkymi - partnermi, rodičmi, súrodencami, deťmi.
 • Vyhradiť si čas na realizáciu vlastných snov a ambícií.

Videá pre inšpiráciu

 • Z filmu Penelope https://www.youtube.com/watch?v=1EU53keY1sk
 • Will Smith o vine vs. zodpovednosti https://www.youtube.com/watch?v=ZCnawupUZOE


Autor článku: Helena Bieliková, Fertility konzultant