18.12.2017

Diagnostika endometriózy

ilustratívny obrázok

Pre optimálny výsledok liečby je dôležité diagnostikovať endometriózu čo možno najskôr. V záujme včasnej diagnostiky je potrebné verejnosť aj lekárov dostatočne informovať o výskyte a prejavoch endometriózy.

Endometrióza je ochorenie, ktoré prebieha skryto, bez vonkajších príznakov. Všetky symptómy ktoré pociťuje, sú navonok neviditeľné. Tento rozpor značne komplikuje diagnostiku ochorenia.

Priemerná doba od výskytu prvých symptómov po potvrdenie diagnózy je 7 až 8 rokov. Oneskorená diagnóza zvyšuje riziko šírenia ložísk endometriózy a zhoršenie plodnosti.

"Oneskorená diagnóza je závažným problémom mnohých žien s endometriózou, ktoré ich vedú k rokom zbytočného trápenia a utrpenia," povedal profesor Mark Baker, riaditeľ strediska National Institute for Health and Care Excellence (Nice).

Možnosti diagnostiky endometriózy

1) Pohmatom

Pokročilejšiu endometriózu s väčšími cystami, ložiskami a zrastami dokáže skúsený gynekológ diagnostikovať pohmatom pri tzv. palpačnom vyšetrení. Ložiská môžu byť hmatné cez brušnú stenu.

Pri veľmi pokročilej endometrióze je v dôsledku zrastov pohyb brušných orgánov silne obmedzený, a lekár môže konštatovať tzv. "syndróm zamrznutej panvy" (frozen pelvis syndrome).

2) Vizuálne - priamo

Ak sa ložisko endometriózy nachádza v jazve po predchádzajúcom chirurgickom zákroku alebo blízko pod povrchom kože, ich vyšetrenie je možné bez použitia zvláštnej zobrazovacej techniky. Pri vaginálnom vyšetrení je možné pozorovať ložiská umiestnené na sliznici čípka maternice alebo v pošve.

3) Vizuálne - zobrazovacími metódami

 • Ultrazvukom - ultrazvuk je dostupný vo väčšine obvodných gynekologických ambulancií, správna diagnostika endometriózy však vyžaduje nadštandardné vzdelanie a skúsenosti na strane lekára obsluhujúceho a vyhodnocujúceho ultrazvuk. Povrchová endometrióza s menšími ložiskami je ultrazvukom ťažko identifikovateľná (až neidentifikovateľná), ultrazvukové vyšetrenie v obvodnej ambulancii obvykle odhalí endometriózu až vo fáze hlboko infiltrujúcej endometriózy alebo väčších endometriálnych cýst na vaječníkoch.
  Výhoda ultrazvuku oproti magnetickej rezonancii je, že umožňuje sledovať dynamiku pohybu orgánov v brušnej dutine, čím je možné odhaliť zrasty medzi orgánmi (medzi črevami, maternicou, vaječníkmi, pobrušnicou a i.), čo napovedá prítomnosti ložiska endometriózy v danej oblasti.
  Zatiaľ čo u zdravej ženy (alebo ženy s menej pokročilou endometriózou) je pohyb orgánov (črevá, vaječníky, maternica) v brušnej dutine voľný a bez prekážok, u ženy s pokročilou endometriózou a zrastami v brušnej dutine je možné pri ultrazvukovom vyšetrení pozorovať väčšiu previazanosť pohybu v závislosti od miesta ložísk a zrastov.
  Pri veľmi pokročilej endometrióze je v dôsledku zrastov pohyb brušných orgánov silne obmedzený, a lekár môže konštatovať tzv. "syndróm zamrznutej panvy" (frozen pelvis syndrome).
 • Magnetickou rezonanciou - vyšetrenie magnetickou rezonanciou umožňuje vytvoriť sadu snímkov s podrobným zobrazením situácie v brušnej dutine. Vzhľadom k vysokej cene prístroja a limitovanej dostupnosti (obvykle sa nachádza len vo väčších obvodných nemocniciach, na vyšetrenie môžu byť dlhé čakacie doby) sa však používa menej často, obvykle v závažnejších prípadoch ako doplnkové vyšetrenie na upresnenie rozsahu endometriózy.
  Výhoda MRI oproti ultrazvuku je, že správne vyhodnotenie snímkov nevyžaduje také náročné štúdium ako pri ultrazvuku. Získaný výsledok vyšetrenia (snímky) je navyše možné zaslať na iné pracovisko pre podrobnejšie preskúmanie a posúdenie.

4) Diagnostickou laparoskopiou 

Diagnostická laparoskopia umožňuje kombináciu vizuálnej diagnostiky a laboratórnu analýzu odobratej vzorky tkanív.

Z lekárskeho hľadiska je diagnóza endometriózy jednoznačne potvrdená až na základe vizuálneho vyšetrenia pri laparoskopickom zákroku, respektíve histologickou analýzou odobratého tkaniva.  Na posúdenie závažnosti a rozsahu endometriózy pri laparoskopickej operácii slúži niekoľko rôznych metód hodnotiacich početnosť, lokalizáciu a stav ložísk endometriózy, prítomnosť endometriálnych cýst a zrastov.

Infografika diagnostika endometriózy

Zdroj: https://www.facebook.com/Endopedie/

Diagnostika endometriózy - Endopedia

Pomocné vyšetrenia

Ako pomocné vyšetrenie pri ultrazvukovom náleze vaječníkovej cysty slúži stanovenie hladiny markera Ca-125 z krvi.

Pohovor s pacientkou a získanie podrobnejších informácií o komplexnej zdravotnej situácii a symptómoch tiež umožňuje upresniť diagnózu a získať presnejšiu predstavu o možnom výskyte a lokalizácii endometriózy.

Príklad:

 • bolesti pri pohlavnom styku - možné ložiská a zrasty v okolí pošvy
 • bolesti pri močení, krv v moči - možné ložiská na močovom mechúri
 • bolesti pri stolici, krv v stolici - možné ložiská na črevách

Budúcnosť diagnostiky endometriózy

V súčasnosti nie je dostupný rýchly, jednoduchý a spoľahlivý neinvazívny test na diagnostiku endometriózy. Dobrá správa však je, že americká spoločnosť DotLab intenzívne pracuje na vývoji testu zo slín, založenom na prítomnosti biologických markerov. Zavedenie tohoto testu do praxe značne zjednoduší a urýchli diagnostiku endometriózy, ušetrí ženám roky trápenia.
Viac tu: https://thefemedic.com/news/new-spit-test-diagnose-endometriosis/